Blog, Okolje

Zakaj so čebele pomembne in kako jim pomagamo preživeti

Čebele oprašijo kar 80% vseh rastlin, ki se razmnožujejo s pomočjo žuželk. Ena čebelja družina lahko vsakodnevno opraši kar 300 milijonov cvetov. Tako omogočijo razmnoževanje in rast sadnega drevja, vrtnin (predvsem sadja, zelenjave in oreščkov) ter cvetlic.

To pomeni, da je 70 od 100 najnujnejših človeških živil (ta predstavljajo kar 90% virov človeške prehrane) odvisnih od opraševanja čebel.

Zakaj so čebele ogrožene?

Najbrž nam je prav vsem dobro jasno, da je od preživetja čebel odvisno tudi naše preživetje – preživetje človeštva. Zato je nujno, da se zamislimo nad upadanjem števila čebel. Umiranje čebel povezujejo s številnimi dejavniki – z rabo pesticidov, sušo, uničenjem življenjskega okolja, prehranskim deficitom, onesnaženjem zraka, ogrevanjem ozračja in drugimi dejavniki. Veliko naštetih vzrokov se seveda med seboj prepleta. Neizpodbitno pa je dejstvo, da je človeštvo krivec za vsaj dva izmed njih: pesticide in uničenje življenjskega okolja.

 

Kaj lahko naredimo za ohranitev čebel

  • Prenehamo z uporabo nevarnih pesticidov.
  • Poskrbimo za zdravje opraševalcev z ohranjanjem divjih življenjskih okolij.
  • Podpiramo/vzpostavimo ekološko kmetovanje.

 

Kako privabimo opraševalce v naše vrtove

 

Kako konkretno pomagamo čebelam s sejanjem ekološke čebelje paše?

Rastlinski svet je v Sloveniji bogat, zato je izbira pravih rastlin za izboljšanje čebelje paše pestra. Na naših travnikih pa je vedno manj medovitega cvetja kot so spominčice, travniška kadulja, različne vrste grabljišč, nokota in glavinci. Izrinjeni so zaradi premočnega gnojenja z dušičnimi gnojili in zgodnje košnje, ki ne dopušča razcveta in ploditve medovitih travniških rastlin. Slednje predstavljajo pomemben vir hrane tudi za druge opraševalce. Če medeče rastline pokosimo prehitro pa obstaja tudi nevarnost, da čebele zmeljemo s kosilnico, saj so lahko med košnjo na cvetju.

Vsak izmed nas lahko prispeva k ohranitvi čebel in ostalih opraševalcev s sajenjem medovitih rastlin. Na naše vrtove v okolico hiš in naselij lahko posadimo okrasne rastline, ki so tudi medovite in tako predstavljajo dodaten vir medičine in cvetnega prahu za čebele, čmrlje, metulje in ostale opraševalce.

Ker se zavedamo, da brez čebel ni življenja, smo ustvarili unikatno majico iz eko bombaža, ki opozarja na pomembnost in ranljivost čebel priložili tudi ekološko mešanico semen za čebeljo pašo. Prosimo vas, da jih posejete in pomagate ohraniti čebele.

Anja

Spletna stran Eko Brlog in vsebine na njej niso nadomestilo za veterinarski ali zdravstveni nasvet.